ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ហាំងចូវសាវហ្គូដបច្ចេកវិទ្យាខូអិលធីឌី

អាស័យដ្ឋាន

RM ៧០១, ខ#១, ទេ,

៤០៦ វិថីស៊ិនទីនឌីទីក្រុងហាំងចូវប្រទេសចិន

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

+៨៦-០៥៧១-៨៨០៣៨១២១

ហ្សីប

310004

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង